Paratge St. Martí nº 2 · Puigcerdà, Cerdanya

DADES DEL RESPONSABLE

Identitat del responsable: CASA DE PAGÈS MAS PO
NIF/CIF: 43410742J
Adreça: Paratge St. Martí nº 2 · Puigcerdà, Cerdanya
Correu electrònic: maspo@maspo.cat
CASA DE PAGÈS MAS PO, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació d’usuaris i clients amb garanties plenes i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels meus usuaris.
Aquest web, per tant, compleix rigorosament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de la pàgina web www.maspo.cat inclosos els continguts i serveis posats a disposició. Tota persona que accedeixi a aquesta web (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment.
Per accedir als serveis oferts per CASA DE PAGÈS MAS PO al seu domini, has de complir les condicions següents:
Tenir almenys divuit (18) anys i poder subscriure contractes;
Completar el procés de registre;
Acceptar els Termes comercials
Proporcionar informació de contacte veritable, completa i actualitzada.
Declares i garanteixes que compleixes tots els requisits enumerats anteriorment, i que no utilitzaràs la web propietat de Georgina Gràcia Gámez d’una manera que violi les lleis o reglamentacions.

DADES PERSONALS QUE RECAPTO I COM HO FAIG

Llegir Política de Privadesa.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb CASA DE PAGÈS MAS PO. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:
La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
A la utilització de la pàgina web www.maspo.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de CASA DE PAGÈS MAS PO o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web de CASA DE PAGÈS MAS PO o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal d’aquest web.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari a CASA DE PAGÈS MAS PO poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a CASA DE PAGÈS MAS PO assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i maspo.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal maspo.cat, si us plau dirigiu-vos a maspo@maspo.cat